CAVE DIVER

 

TDI posiada też unikalny, 3-stopniowy program nurkowania jaskiniowego tzw."CAVE DIVER Development PROGRAM" w skład którego wchodzą następujące poziomy szkoleniowe:

 

1. "OVERHEAD ENVIRONMENT / CAVERN"
Kurs "wprowadzający" do nurkowania jaskiniowego, zawierający konieczne minimum treningowe do nurkowania w przestrzeniach zamkniętych i zapoznający kandydata z zagrożeniami takiego nurkowania.

 

2. "INTRODUCTORY CAVE"
Podstawowy kurs nurkowania jaskiniowego z wykorzystaniem pojedynczego zestawu butlowego, nie zawierający zaawansowanych technik penetracyjnych.

 

3."CAVE DIVING"
Zaawansowany kurs nurkowania jaskiniowego z wykorzystaniem różnorodnych czynników oddechowych butli depozytowych oraz technik penetracyjnych o poszerzonym zasięgu.