KURSY INSTRUKTORSKIE


PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

 

Podstawowy kurs nurkowania na całkowicie zamknietym obiegu czynnika oddechowego typu BUDDY INSPIRATION z Instruktorzy "Technical":

1. NITROX INSTRUCTOR 

2. ADVANCED NITROX INSTRUCTOR
3. DECO PROCEDURES INSTRUCTOR
4. EXTENDED RANGE (TECHNICAL DEEP AIR) INSTRUCTOR
5. ENTRY LEVEL TRIMIX INSTRUCTOR
6. ADVANCED TRIMIX INSTRUCTOR

 

Instruktorzy Rebreatherowi:
1. SCR REBREATHER INSTRUCTOR
2. CCR REBREATHER INSTRUCTOR

 

Instruktorzy Gas Blending & Service Techniques:
1. GAS BLENDING INSTRUCTOR
2. ADVANCED GAS BLENDING INSTRUCTOR
3. SERVICE TECHNICIAN INSTRUCTOR

 

Instruktorzy nurkowania wrakowego i jaskiniowego:
1. ADVANCED WRECK INSTRUCTOR
2. OVERHEAD ENVIRONMENT / CAVERN INSTRUCTOR
3. INTRO CAVE INSTRUCTOR
4. CAVE DIVING INSTRUCTOR

 

Stopień "Instructor-Trainer" (TDI IT)
Jest on najwyższym i najbardziej prestiżowym stopniem instruktorskim TDI umożliwiającym prowadzenie kursów i seminariów instruktorskich na posiadanych wcześniej poziomach wyszkolenia. Stopień ten może być nadawany wyłącznie za zgodą Prezydenta TDI (B.Gilliam) lub Międzynarodowego Dyrektora Treningowego (J.Odom) i pełną akceptacją Kolegium Trenerskiego TDI USA. Przystąpienie do seminarium Instructor Trainer'ów (organizowanego "centralnie", raz w roku w USA lub Europie Zach.) uwarunkowane jest także uzyskaniem pozytywnej rekomendacji od Regionalnego Przedstawicielstwa TDI w kraju kandydata - a w razie jego braku - posiadaniem rekomendacji od minimum 2 aktywnych Instructor-Trainerów TDI. Stopień "IT" przyznany może być wyłącznie tym instruktorom TDI którzy wyszkolili co najmniej 50 nurków w ramach tej organizacji.