NAWIGACJA PODWODNA

NAVIGATION

 

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ UMIEJĘTNOŚĆ NAWIGACJI POD WODĄ?
- ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej

 

CEL KURSU
Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej, korzystając z naturalnych metod oraz przy użyciu kompasu.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
- wiek min.10 lat ( zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych lub młodzieżowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- kompas

 

CZAS TRWANIA KURSU
- min. 2 dni

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
(min.2 godz.)

 

- środowisko wodne
a) widoczność
b) dźwięk
c) prądy
d) pływy
e) falowanie

 

- nawigacja naturalna
a) kontury dna
b) podwodne obiekty
c) prądy
d) falowanie
e) światło
f) głębokość

 

- kompas
a) typy
b) budowa
- użycie kompasu
- szacowanie odległości

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)

- nurkowanie na zadany azymut
- nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
- po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej