NURKOWANIE GŁĘBOKIE
DEEP DIVER


DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ GŁĘBOKO?
Ponieważ często interesujące nas obiekty znajdują się poniżej limitów głębokości naszych uprawnień i nasze aktualne możliwości są nie wystarczające.

 

CEL KURSU:
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania poniżej głębokości na jakiej nurkowali dotychczas. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami występującymi na dużych głębokościach np. narkoza azotowa.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
- ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie stopnia podstawowego
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

 

CZAS TRWANIA KURSU:
- min. 2 dni

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
(min.4 godz.)

- właściwy dobór sprzętu
- omówienie zagrożeń:
a) narkoza azotowa
b) toksyczność tlenowa
c) odwodnienie
d) zatrucie CO2
e) choroba ciśnieniowa
f) technika pływania i oddychania
g) problemy z ewentualną dekompresją

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie min.2 godz.)

- nurkowanie zapoznawcze do 30m
- ćwiczenie technik pływania
- nurkowanie głębokie (test na narkozę)
- ćwiczenia uzupełniające

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
- specjalizacja uprawnia do wykonywania nurkowań głębokich do 40m .