NURKOWANIA NOCNE ORAZ W ZŁEJ WIDOCZNOŚCI

NIGHT AND LIMITED VISIBILITY

 

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W TAKICH WARUNKACH
- ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych.
- również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

 

CEL KURSU
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć posługiwać się latarką, zdobyć niezbędną wiedze o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego oraz komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności. Uczestnicy powinni też wiedzieć jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
- wiek min.10 lat pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia
- posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych lub Młodzieżowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- min.2 latarki nurkowe
- strobo
- kompas

 

CZAS TRWANIA KURSU
- min. 2 dni

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
(min.2godz.)

- nurkowania nocne tak czy nie?
- zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
- odpowiedni dobór sprzętu
- komunikacja pomiędzy partnerami
a) dobra widoczność
b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
- nawigacja
- zabezpieczenie akwenu

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
(min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)

- odpowiednie zabezpieczenie akwenu
- umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
- nawigacja
- znaki nurkowe

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
- po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.