NURKOWANIE NA WRAKACH

WRECK DIVING

 

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ NA WRAKACH?
- ponieważ bardzo często są to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkować.

 

CEL KURSU
Celem kursu jest nauczenie uczestników, specjalistycznych technik w celu bezpiecznego wykonywania nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
- ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- dodatkowy niezależny automat
- min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
- kołowrotek
- bojka dekompresyjna
- kompas
- tabliczka do pisania

 

CZAS TRWANIA KURSU
- 3-4 dni

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
(min. 4 godzin)

- odpowiedni dobór sprzętu
- odnajdywanie i oznaczanie wraku
- nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)
a) umiejętność poręczowania
b) technika pływania w prądzie
c) sposoby wycinania się z sieci
d) zachowywanie się wewnątrz wraków
- likwidowanie stanowiska

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)

- nurkowanie zapoznawcze
- wycinanie się z sieci
- umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
- poręczowanie
- kartografia
- nurkowania turystyczne na wrakach

 

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
- specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.