NURKOWANIE W SKAFANDRACH SUCHYCH

DRY SUIT

 

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W SKAFANDRACH SUCHYCH?
- posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w naszych warunkach środowiskowych
- w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporności

 

CEL KURSU
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie skafander suchy i sposób bezpieczny z niego korzystać.

 

CZAS TRWANIA
- min. 2 dni

 

WYMAGANIA
- ukończone 15 lat (zgoda obojga rodziców poniżej 18 roku życia)
- posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
(min.4 godz.)

- budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
- dopasowanie skafandra suchego
- technika nurkowania w skafandrze suchym
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
(min. 4 nurkowania o łącznym czasie min. 2 godz.)

- dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
- obsługa zaworów skafandra
- technika wejścia do wody z brzegu i jednostek pływających
- regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
- postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

 

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
- możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego w zakresie głębokości dla posiadanego stopnia nurkowego.