KURS PIERWSZEJ POMOCY

CPR FIRST AID


DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS PIERWSZEJ POMOCY:
- ponieważ często będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomoc być może ratując tym samym życie.

 

CEL KURSU:
Niniejszy kurs jest kursem resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz pierwszej pomocy (First Aid) realizowanym według jednego programu.
Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie wyspecjalizowany w:
- rozpoznawaniu i ocenianiu sytuacji oraz stanu ofiar
- przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów reanimacyjnych
- zabezpieczeniu poszkodowanych oraz miejsca wypadku

 

UWAGA !!!
Co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek minimum 10 lat
- posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych lub Młodzieżowych
- wypełnienie odpowiednich dokumentów

 

CZAS TRWANIA KURSU:
- czas trwania kursu jest uzależniony od liczby uczestników oraz od poziomu ich umiejętności ale nie może być krótszy niż 4 godz.

 

WYMAGANE OBSZARY TEMATYCZNE

 

1. Reanimacja krążeniowo-oddechowa
a) definicja reanimacji krążeniowo-oddechowa
b) ocena sytuacji i stanu ofiary
c) jak właściwie wykonywać reanimacje
- brak oddechu – sztuczne oddychanie
- brak krążenia – pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
d) czas trwania zabiegów reanimacyjnych
e) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
f) powiadomienie odpowiednich służb
g) transport

 

2. Pierwsza pomoc – First Aid
a) definicja pierwszej pomocy
b) zasady udzielania pierwszej pomocy
c) symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
- złamania
- krwawienia
- oparzenia
- uderzenia
- ukąszenia
- porażenie
d) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
e) powiadomienie właściwych służb
f) transport

 

3. Uwarunkowania prawne

 

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU
- przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo oddechowej
- przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- rozpoznać i opanować symulowaną sytuację awaryjną

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat zobowiązujący do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w których został odpowiednio przeszkolony.