SEMI CLOSED REBREATHER

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:
Naukę nurkowania i obsługi półzamkniętego układu rebreatherowego typu DOLPHIN / ATLANTIS 1 i nurkowania na ww. urządzeniu z wykorzystaniem mieszanin typu NITROX.

 

CZAS TRWANIA KURSU:
2 dni (4 nurkowania). Po uzyskaniu uprawnień oferujemy możliwość zakupu urządzenia lub odpłatnego wypożyczania rebreathera.

 

ILOŚĆ NURKOWAŃ:
4 nurkowania

 

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ OPERACYJNA:
45 metrów

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Stopień NITROX DIVER TDI lub równoważny innej organizacji

 

CENA KURSU:
1000zł