Przed kilku laty  Świętokrzyskie Centrum Nurkowe "Abyss Diving" rozpocząło rozmowy z gruzińską agencją Georgia Pro Motion  w celu udostępnienia Jaskini Szawckala do eksploracji  którą w przyszłości można wykorzystać celach turystyki nurkowej . 

Jaskinia Szawckala

Jaskinia Szawckala znajduje sie we wsi  Dzewrisi, słynie z dużej ilości stalaktydów i stalagmitów. Głębokośc rzeki Szawckala w jaskini sięga 8 metrów. Jaskinia jest zbadana 25 metrów wgłąb, wyjście z jaskini jest wypełnione wodą i do dziś jest zbadana tylko w części 

 მღვიმე მდებარეობს სოფელ ძევრისში, ცობილია სტალაქტიდების და სტალაგმიტების სილამაზით, მდინარე შავწყალას სიღრმე მღვიმეში აღწევს 8 მეტრს, მღვიმე 25 მეტრის მანძილზეა გამოკვლეული. მღვიმიდან გასასვლელი წყლოთაა ამოვსებული და ამ დროისთვის ნაწილობრივადაა შესწავლილი.

 Nasza grupa stara się również o  pozwolenie na wejście do tej niepoznanej jaskini znajdującej się we wsi Cinckala, która jest jedną z pionowych jaskiń na tym obszarze. Długość jaskini to prawdopodobnie około 3 km, wyjście z jaskini znajduje się na terytorium wsi Dzewri, po przeciwnej stronie od jaskini Sagwardzile, na prawym brzegu rzeki Dzewrula. Pierwsza informacja o jaskini została przekazana mieszkańcom wsi przez parę polskich speleologów  w latach 80’. Historia próby eksploracji owej jaskini jest tragiczna – przy zejściu do jaskini zginęła żona speleologa, która również brała udział w wyprawie

წინწკილას მიმდებარე ტერიტორიაზე უცნობი მღვიმის სათავეში დაზვერვით ექსპედიციაზე, რომელიც ერთერთი ვერტიკალური მღვიმეა 3 კილომეტრიანი მღვიმის გამისასვლელი სოფელ ძევრშია საგვარჯილეს გამოქვაბულის მოპირდაპირე მხარეს მდ.ძევრულას მარჯვენა მხარეს , მღვიმის შესახებ ინფორმაცია პოლონელმა სპელეოლოგმა უამბო ადგილობრივებს 80 იან წლებში და გადმოცემის თანახმად ეს ეს მღვიმე მსოფლიოს ულამაზეს მღვიმედ მიიჩნია ხოლო მისი თანმხლები ადამიანი ქალბატონი მისი მეუღლე სამწუხაროდ მღვიმეში გარდაიცვალა უბედური შემთხვევით და კარგი იქნება სამომავლოდ მღვიმის სრული გამოკვლევა . 

                   Rozmowy te prowadzone w imieniu naszym oraz  zainteresowanej badaniami grupy naukowej prowadzi Janusz Brożek. Na dzień  dzisiejszy możemy powiedzieć że dzięki przychylności władz lokalnych i wydatnej pomocy agencji Georgia Pro Motion cel jest blisko.

Oczekujemy szczęśliwego zakończenia rozmów oraz otwarcia nowego celu wypraw :)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszą próba zbadania tej jaskini podjęła organizacja Pro Motion Georgiarazem z administracją miasta oraz departamentem turystyki miasta Terdżola jeszcze 2 lata temu, kiedy na potrzeby eksploracji tego miejsca został zaproszony pan Zbigniew Tabaczyński – specjalista i nasz dobry znajomy, który wraz z naszą ekipą zaczął przygotowania do częściowego badania terenu. Pan Tabaczyński podjął również próbę zejścia do jaskini używając liny, wtedy udało się zejść na 25 m w głąb – na dalsze badania nie pozwalał ani sprzęt, ani charakter wyprawy, ponieważ była to przede wszystkim podróż studyjna, nie wiadomo też na ile metrów jeszcze ciągnie się Szawckala. Ciekawe jest to, że wyjście z jaskini jest wypełnione wodą. Jaskinia nadal do dziś jest zbadana tylko częściowo.

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Nurkowe "Abyss Diving" Paweł Jacek Musiał 25-106 Kielce Czachowskiego 84

 

KURS NA STOPIEŃ PODSTAWOWY

SCUBA DIVER

 

Jest to kurs na przeznaczony dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania. Dający jednocześnie możliwość poznania piękna podwodnego świata.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
- wiek: od 10 lat płetwonurek młodzieżowy (wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- wiek od 14 lat stopień podstawowy (do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- aktualne badania lekarskie.

 

Uwagi: po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów - przewodników lub instruktorów. Automatycznie po ukończeniu 14 lat płetwonurek młodzieżowy uzyskuje licencję stopnia podstawowego.

 

CZAS TRWANIA KURSU
6-8 (tygodni) sesji teoretycznych i praktycznych. Ilość sesji uzależniona jest od poziomu zaawansowania grupy.

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
min.15 godz. (czas trwania wykładu wynosi ok. 2,5 godz.)

 

Wykłady obejmują następujące tematy:
- historia nurkowania i struktura organizacji
- sprzęt nurkowy
- środowisko i fizyka nurkowania
- medycyna nurkowa
- teoria dekompresji
- technika nurkowania
- omówienie pytań egzaminacyjnych
- egzamin

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
min. 15 godz.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Odbywa się na wodach otwartych min. po min.15 min. każde.

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 20 m w warunkach zbliżonych do tych, w jakich odbyły się nurkowania egzaminacyjne.

PROGRAM SZKOLEŃ SDI (SCUBA DIVING INTERNATIONAL)

 

Scuba Diving International SDI to osobny pion szkoleniowy nurkowania rekreacyjnego powstały i wyrosły z sukcesu szkoleniowego Technical Diving International TDI.
Rekreacyjny program szkoleniowy SDI powstał w 1999r. Program ten zawiera wszystkie najlepsze doświadczenia instruktorów nurkowania technicznego, by również jak najefektywniej i najbezpieczniej wyszkolić płetwonurków rekreacyjnych.

Kursy nurkowania prowadzone zgodnie ze standardami SDI dzielą się na trzy sesje: teoretyczną, basenową oraz zajęcia na wodach otwartych. Ich zaletą jest bardzo nowoczesne podejście do nurkowania. SDI jako pierwsza wprowadziła do systemu szkolenia zajęcia z obsługi komputerów nurkowych. Niezwykle atrakcyjne są także materiały szkoleniowe, wszystkie w języku polskim. Nurkowanie jest ciągle zmieniającą się dyscypliną sportu. SDI należy do federacji, które trafnie za tymi zmianami podążają. Poznaj naszą pasję, spotkajmy się na kursach nurkowania SDI. 

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych specjalizacji i stopni szkoleniowych znajdziesz wybierając odpowiednią pozycję z lewego menu serwisu.

 

KURS NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANY
ADVANCED SCUBA DIVER

 

Jest to kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

 

Wymagania dla kandydatów:
- ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO – SCUBA DIVER lub równoważnego
- posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

 

Wymagania do ukończenia kursu:
- wykonanie łącznie minimum 25 nurkowań
- pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji (dwie obowiązkowe i dwie do wyboru):

 

Obowiązkowe:
- Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT/LIMITED VISIBILITY)
- Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (NAVIGATION)

 

Do wyboru:
- Pierwsza pomoc ( FIRST AID / CPR)
- Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)
- Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
- Nurkowanie głębokie do 40m (DEEP DIVER)
- Nurkowanie na wrakach z częściową penetracją (WRECK DIVER)

UWAGA !!!
Cztery spośród dodatkowych specjalizacji tj.: NURKOWANIE W SUCHYCH SKAFANDRACH, NURKOWANIE GŁĘBOKIE, NURKOWANIE NA WRAKACH oraz NURKOWANIE PODLODOWE wymagają odrębnego szkolenia i po jego zakończeniu są udokumentowane dodatkową licencją.

Z przedstawionych powyżej specjalizacji jako dodatkowe polecamy wybrać następujące: PIERWSZA POMOC, NURKOWANIE W SUCHYCH SKAFANDRACH, NURKOWANIE GŁĘBOKIE oraz NURKOWANIE NA WRAKCH jako dające kursantom najwszechstronniejszą możliwość rozwoju umiejętności, co jest nadrzędnym celem kursu.

 

Czas trwania kursu:
Jest ustalany indywidualnie i zależy od wybranych specjalizacji.

 

Zajęcia teoretyczne:
Każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) poprzedzona jest minimum 2 godz. wykładem. Specjalizacje wyodrębnione wymagają min. 4 godz. wykładów każda.

 

Zajęcia praktyczne:
Każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) wymaga wykonania min. 2 nurkowań. Specjalizacje wyodrębnione wymagają min. 4 nurkowań.

 

UWAGA !!!
Min. czas każdego z nurkowań wynosi 20 min.

 

Uprawnienia po ukończenia kursu:
Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m (40m - NURKOWANIA GŁĘBOKIE) w różnych warunkach środowiskowych.

KURS NA LIDERA PRZEWODNIKA

DIVEMASTER


Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Ponadto po jego ukończeniu można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
- ukończone 18lat
- posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER lub równoważnego
- posiadanie stopnia NURKA RATOWNIKA – RESCUE DIVER
- posiadanie min. 6 specjalizacji w tym NURKOWANIA GŁĘBOKIE - DEEP DIVER
- posiadanie zalogowanych min. 50 nurkowań, po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
(minimum 10 godz.)

- historia nurkowania SDI-TDI i innych organizacji
- obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA - DIVEMASTERA
- organizacja nurkowania
- procedury awaryjne
- nauka o stresie
- standardy prawne
- egzamin

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE
(minimum 10 godz.)

- testy pływackie
- ubranie się w sprzęt ABC pod wodą
- ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą
- ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA
- procedury awaryjne
- asystowanie instruktorowi podczas szkolenia

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH
(minimum 10godz. i minimum 10 nurkowań ,w tym nurkowania egzaminacyjne)

- sprawdzenie wyposażenia
- odprawa
- zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą
- techniki „buddy system” systemu partnerskiego
- postępowanie w przypadku braku powietrza
- wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc
- symulacja przystanka dekompresyjnego 5m/5min

 

NURKOWANIE EGZAMINACYJNE
Głębokość max. 40 metrów

 

UPRAWNIENIA DIVEMASTERA SDI
- może nurkować do 40 metrów
- nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego.
- asystować aktywnemu instruktorowi SDI podczas kursów podobnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
- możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego.